Loading...
Potřebuješ pomoc? Zavolejte číslo +39 0432 851455

CS 460

Automatické tvarovací zařízení

Tvarovací zařízení série “CS 440-460” umožní výrobu ohýbaných třmínků a tvarů-hupů s ohyby po směru a proti směru na obou koncích. Tvar je realizován naprosto automatickým způsobem bez ručních zákroků operátora během cyklu, čímž zajišťuje vysokou produktivitu, přesnost a kvalitu hotového výrobku.

Více informací o CS 460?


Jednosměrný
Ø 28 - Ø 45 mm
# 8 - # 8

Obousměrný
Ø 22 - Ø 40 mm
# 7 - # 8

MEP S.p.a. si vyhrazuje právo na úpravu technických údajů bez předchozího upozornění.

Ohýbací robot, Tvarovací třmínkovačka, zpracování železa do železobetonu, tvarování, svazek, ohyb, železo, střih, žebírkový drát, vyztužení, ocel, ohýbání, železobeton, stavba, výztuž, prefabrikované desky a dvojitá stěna, nosníky a podlahy, cementové-betonové cesty, Nosníky , PREFABRIKOVANÉ PŘÍHRADOVINOVÉ DESKY,

Informace o nakládání s osobními daty.

M.E.P. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. (di seguito Mep), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informa che i Suoi dati personali come sopra inseriti, verranno utilizzati per dar seguito alla gestione della Sua richiesta. Per questo motivo i Suoi dati potranno essere trattati da Mep nonché da propri fornitori che svolgono attività funzionali all'operatività del sistema informatico e telematico di Mep. Qualora Lei presti il Suo consenso gli stessi verranno trattati anche per il perseguimento di finalità promozionali di prodotti e servizi offerti da Mep. Il Suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento in futuro mediante semplice comunicazione al Titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo: gdpr@mepgroup.com