Loading...
Potřebuješ pomoc? Zavolejte číslo +39 0432 851455

Gam HS CONIC

Zařízení do kruhových nebo víceúhelných pilot

Univerzální stroje na výrobu armokošů série GAM HS vyrábí automatickým způsobem kruhové-válcové nebo mnohoúhelné koše různých forem a rozměrů prostřednictvím nového postupu, který spočívá ve tvorbě spirály plynulého-nekonečného drátu navinujícího se na tyče umístěné podélně. Kompaktnost, produktivita a kvalita výrobku jsou hlavními charakteristikami tohoto zařízení.

Více informací o Gam HS CONIC?


Válce
Zařízení na válcové piloty

MEP S.p.a. si vyhrazuje právo na úpravu technických údajů bez předchozího upozornění.

Montážní stroje, Sestavovací stroj, Sestavovací stroj výztuže, Montáž košů, Stroje na armokoše, Stroj na armokoše, Stroj na válcové piloty, rozpěrka, zpracování železa do železobetonu, tvarování, železo, koše, sloup, žebírkový drát, vyztužení, sloupy, ocel, železobeton, stavba, výztuž, prefabrikované desky a dvojitá stěna, nosníky a podlahy, cementové-betonové cesty, Nosníky , PREFABRIKOVANÉ PŘÍHRADOVINOVÉ DESKY,

Informace o nakládání s osobními daty.

M.E.P. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. (di seguito Mep), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informa che i Suoi dati personali come sopra inseriti, verranno utilizzati per dar seguito alla gestione della Sua richiesta. Per questo motivo i Suoi dati potranno essere trattati da Mep nonché da propri fornitori che svolgono attività funzionali all'operatività del sistema informatico e telematico di Mep. Qualora Lei presti il Suo consenso gli stessi verranno trattati anche per il perseguimento di finalità promozionali di prodotti e servizi offerti da Mep. Il Suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento in futuro mediante semplice comunicazione al Titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo: gdpr@mepgroup.com