Loading...
Potřebuješ pomoc? Zavolejte číslo +39 0432 851455

MRSA SXL

Zařízení na výrobu sítí z tyče

Zařízení pro výrobu elektricky svařované sítě z tyčové oceli protažené za studena nebo válcované za tepla. Flexibilita, produktivita a robustnost jsou hlavními vlastnostmi těchto modelů, obzvláště indikovaných v případě výroby sítě standard (průměry a rozteče konstantní), nebo na míru (průměry a rozteče různé). Bohatá škála modelů umožní úplnou automatizaci zařízení, kdy se odstraní naprosto ruční zákrok operátora.

Více informací o MRSA SXL?


Síť
Standard

Svitek / Svitek
Svitek

Rozteč oka cp
50 +

Úroveň automatizace
1

PODÉLNÉ DRÁTY
Ø 4 - Ø 12 mm
# 2 - # 4

PŘÍČNÉ DRÁTY
Ø 4 - Ø 12 mm
# 2 - # 4

MEP S.p.a. si vyhrazuje právo na úpravu technických údajů bez předchozího upozornění.

Zařízení na výrobu elektricky svařované sítě, Zařízení na el.svařovanou síť, Zpracování el.svařené sítě, zpracování železa do železobetonu, tvarování, svazek, rošt, svařování, železo, žebírkový drát, vyztužení, prefabrikace, stavba, prefabrikace, zdění, ocelové rošty, ocel, cívky, síť, hladká příhradovina, železobeton, stavba, výztuž, prefabrikované desky a dvojitá stěna, nosníky a podlahy, cementové-betonové cesty, Nosníky , PREFABRIKOVANÉ PŘÍHRADOVINOVÉ DESKY,

Informace o nakládání s osobními daty.

M.E.P. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. (di seguito Mep), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informa che i Suoi dati personali come sopra inseriti, verranno utilizzati per dar seguito alla gestione della Sua richiesta. Per questo motivo i Suoi dati potranno essere trattati da Mep nonché da propri fornitori che svolgono attività funzionali all'operatività del sistema informatico e telematico di Mep. Qualora Lei presti il Suo consenso gli stessi verranno trattati anche per il perseguimento di finalità promozionali di prodotti e servizi offerti da Mep. Il Suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento in futuro mediante semplice comunicazione al Titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo: gdpr@mepgroup.com