Loading...
Potřebuješ pomoc? Zavolejte číslo +39 0432 851455

Step Weld H

Zařízení pro výrobu prostorové výztuže ze svitku nebo tyče

Stroje série STEP WELD produkují automatickým způsobem plochou prostorovou výztuž v panelech. Vysoká produktivita, zkrácená doba při výměně rozteče, spolehlivost a robustnost jsou hlavními vlastnostmi těchto zařízení. Modely STEP WELD S a H jsou k dispozici s různými konfiguracemi, které zajišťují vysokou efektivitu jak v případě sériové výroby (stejný průměr a délka), tak v případě výroby ploché výztuže rozměrově různé.

Více informací o Step Weld H?


Síť
Step weld

Svitek / Svitek

Napájení
Svitek / Svitek

MEP S.p.a. si vyhrazuje právo na úpravu technických údajů bez předchozího upozornění.

Zařízení na výrobu elektricky svařované sítě, Zařízení na el.svařovanou síť, Zpracování el.svařené sítě, zpracování železa do železobetonu, tvarování, svazek, rošt, svařování, železo, žebírkový drát, vyztužení, prefabrikace, stavba, prefabrikace, zdění, ocelové rošty, ocel, cívky, síť, hladká příhradovina, železobeton, stavba, výztuž, prefabrikované desky a dvojitá stěna, nosníky a podlahy, cementové-betonové cesty, Nosníky , PREFABRIKOVANÉ PŘÍHRADOVINOVÉ DESKY,

Informace o nakládání s osobními daty.

M.E.P. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. (di seguito Mep), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informa che i Suoi dati personali come sopra inseriti, verranno utilizzati per dar seguito alla gestione della Sua richiesta. Per questo motivo i Suoi dati potranno essere trattati da Mep nonché da propri fornitori che svolgono attività funzionali all'operatività del sistema informatico e telematico di Mep. Qualora Lei presti il Suo consenso gli stessi verranno trattati anche per il perseguimento di finalità promozionali di prodotti e servizi offerti da Mep. Il Suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento in futuro mediante semplice comunicazione al Titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo: gdpr@mepgroup.com