Loading...
Potřebuješ pomoc? Zavolejte číslo +39 0432 851455

Twin Combi Weld

Zařízení na výrobu sítí ze svitku

Zařízení určená k výrobě elektricky svařených sítí, kdy je vstupním materiálem svitkový drát protažený za studena nebo válcovaný za tepla. Vysoká produktivita, spolehlivost a robustnost jsou hlavními vlastnostmi těchto modelů, zvláště indikovaných k sériové výrobě (průměry a konstantní rozteče). Bohatá škála modulů zaručí kompletní automatizaci zařízení, u kterého se naprosto odstraní ruční zákrok operátora.

Více informací o Twin Combi Weld?


Síť
Standard

Svitek / Svitek
Svitek

Svitek / Panel
Svitek + Panel

Svařovací hlavy
2

MEP S.p.a. si vyhrazuje právo na úpravu technických údajů bez předchozího upozornění.

Zařízení na výrobu elektricky svařované sítě, Zařízení na el.svařovanou síť, Zpracování el.svařené sítě, zpracování železa do železobetonu, tvarování, svazek, rošt, svařování, železo, žebírkový drát, vyztužení, prefabrikace, stavba, prefabrikace, zdění, ocelové rošty, ocel, cívky, síť, hladká příhradovina, železobeton, stavba, výztuž, prefabrikované desky a dvojitá stěna, nosníky a podlahy, cementové-betonové cesty, Nosníky , PREFABRIKOVANÉ PŘÍHRADOVINOVÉ DESKY,

Informace o nakládání s osobními daty.

M.E.P. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. (di seguito Mep), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informa che i Suoi dati personali come sopra inseriti, verranno utilizzati per dar seguito alla gestione della Sua richiesta. Per questo motivo i Suoi dati potranno essere trattati da Mep nonché da propri fornitori che svolgono attività funzionali all'operatività del sistema informatico e telematico di Mep. Qualora Lei presti il Suo consenso gli stessi verranno trattati anche per il perseguimento di finalità promozionali di prodotti e servizi offerti da Mep. Il Suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento in futuro mediante semplice comunicazione al Titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo: gdpr@mepgroup.com