Loading...
Potřebuješ pomoc? Zavolejte číslo +39 0432 851455

Format Line 16

Třmínkovačka ze svitku a tyče

FORMAT LINE je maximálně inovativní třmínkovačkou v použití tyče a svitku dle různých výrobních požadavků kompletně automatickým způsobem při zajištění maximální flexibility, produktivity a kvality hotového výrobku. Jedná se o první stroj na světě, který 100% využívá délku tyče bez vytvoření odpadu.

Více informací o Format Line 16?


Typ
2D

Svitek / Svitek
Svitek + Svitek

PRŮMĚR DRÁTŮ ZPRACOVATELNÝ JEDNOTLIVĚ
Ø 8 - Ø 16 mm
# 2 - # 5

PRŮMĚR DRÁTŮ ZPRACOVATELNÝ SIMULTÁNNĚ
Ø 8 - Ø 13 mm
# 2 - # 4

MEP S.p.a. si vyhrazuje právo na úpravu technických údajů bez předchozího upozornění.

Tvarovací stroje, Třmínkovačka, Třmínkovačky, Automatická Třmínkovačka, Automatické třmínkovačky, antiseizmická spirála, antiseizmický třmínek, nekonečný třmínek, třmínek s proměnnou roztečí, třmínek, kladky třmínkovačky, zpracování železa do železobetonu, tvarování, drát protažený za studena, železo, žebírkový drát, vyztužení, drát válcovaný za tepla, žebírkový drát, inox, ocel, svitek, ohýbání, hladká příhradovina, spirála, železobeton, stavba, kladky-válce, výztuž, prefabrikované desky a dvojitá stěna, nosníky a podlahy, cementové-betonové cesty, Nosníky , PREFABRIKOVANÉ PŘÍHRADOVINOVÉ DESKY,

Informace o nakládání s osobními daty.

M.E.P. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. (di seguito Mep), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informa che i Suoi dati personali come sopra inseriti, verranno utilizzati per dar seguito alla gestione della Sua richiesta. Per questo motivo i Suoi dati potranno essere trattati da Mep nonché da propri fornitori che svolgono attività funzionali all'operatività del sistema informatico e telematico di Mep. Qualora Lei presti il Suo consenso gli stessi verranno trattati anche per il perseguimento di finalità promozionali di prodotti e servizi offerti da Mep. Il Suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento in futuro mediante semplice comunicazione al Titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo: gdpr@mepgroup.com