Loading...
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń +39 0432 851455

MRSA SXL

Linia do produkcji siatek

Seria MRSA jest zaprojektowana do produkcji spawanej siatki z drutów zbrojeniowych ciągnionych na zimno lub walcowanych na gorąco. Wysoka wydajność, niezawodność i wytrzymałość to cechy, które umożliwiają tym maszynom produkcję standardowych siatek o średniej i dużej wadze, od małych do średnich wielkości (gdy produkcja wymaga różnych średnic i konfiguracji panelu). Szeroki wybór modułów pozwala na uruchamianie systemu od podstawowej konfiguracji do pełnej automatyzacji, co całkowicie eliminuje manualne czynności operatora.

Więcej informacji na temat MRSA SXL?


Siatka
Standard

Kręg / Kręg
Kręg

Oczko siatki cp
50 +

Poziom automatyzacji
1

druty podłużne
Ø 4 - Ø 12 mm
# 2 - # 4

druty poprzeczne
Ø 4 - Ø 12 mm
# 2 - # 4

MEP Polska Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedniego poinformowania.

Linia do produkcji kratownic, linia do produkcji siatek zgrzewanych, linia do produkcji mat zgrzewanych, Maszyna do zgrzewania kratownic, maszyna do produkcji mat zgrzewanych, maszyna do produkcji siatek zgrzewanych, Produkcja zgrzewanych kratownic, produkcja zgrzewanych mat, produkcja zgrzewanych siatek, Centrum obróbki zbrojeń, Proces zaginania, Paczki, Krata, Zgrzewanie, Zbrojenie , Pręt Żebrowany, drut żebrowany, Wzmocnienie, Prefabrykacja, Budowa, Prefabrykacja, Elementy ściany, Stalowe kraty, Stal, Szpule, Siatka, Pręt gładki, drut gładki, Beton zbrojony, żelbet, Budowa, Zbrojenie , Płyty prefabrykowane i podwójne ściany, Belki i płyty podłogowe, Drogi betonowe, Dźwigary , Belka Stropowa, Betonowa belka

Informacje na temat przetwarzania danych  osobowych

M.E.P. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. (di seguito Mep), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informa che i Suoi dati personali come sopra inseriti, verranno utilizzati per dar seguito alla gestione della Sua richiesta. Per questo motivo i Suoi dati potranno essere trattati da Mep nonché da propri fornitori che svolgono attività funzionali all'operatività del sistema informatico e telematico di Mep. Qualora Lei presti il Suo consenso gli stessi verranno trattati anche per il perseguimento di finalità promozionali di prodotti e servizi offerti da Mep. Il Suo consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento in futuro mediante semplice comunicazione al Titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo: gdpr@mepgroup.com