Loading...
Potřebuješ pomoc? Zavolejte číslo +39 0432 851455

Privacy Policy

Legal & Privacy


Společnost M.E.P. - Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. (dále jen „MEP“) děkuje za návštěvu našich internetových stránek a také za Váš zájem o naši společnost a naše produkty.
Níže vám poskytneme informace o tom, jak MEP zpracovává Vaše osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů
S odkazem na obecné nařízení o ochraně údajů GDPR 679/2016 EU, které se zabývá ochranou soukromí, může zpracování Vašich osobních údajů provádět MEP pro správu Vašich požadavků. Z tohoto důvodu mohou Vaše data spravovat také externí strany, jejichž jedinou funkcí je fungování systému online (správa počítačových a telematických informací). Tyto funkce jsou zásadní pro vyřízení Vašich požadavků. Kromě toho budou Vaše osobní údaje příležitostně a na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracovány také za účelem propagace produktů a služeb nabízených společností Mep.

V souladu se zákonem 679/2016 E.U. Vás žádáme, abyste udělili svolení ke zpracování Vašich údajů.
Chcete-li uplatnit svá práva, klikněte na odkaz http://www.mepgroup.com/it/consent nebo kontaktujte:

MEP

Via Leonardo da Vinci, 20
33010 Reana del Royale (UD)
+39 0432 851455


Při zpracování Vašich údajů MEP respektuje následující body.


1. MEP respektuje vaše soukromí
1.1 Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech komerčních údajů jsou dva základní aspekty, které při našich obchodních procesech zohledňujeme. S osobními údaji shromážděnými během návštěvy našich webových stránek se zachází jako s důvěrnými a výlučně v souladu se zákonem.
1.2 Ochrana dat a bezpečnost informací jsou základní principy naší firemní politiky.


2. Shromažďování a zpracování osobních údajů
2.1 Osobní údaje se považují za individuální informace o osobních nebo materiálních vztazích identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy například jména a příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiné informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.


3. Zamýšlené použití
MEP použije Vaše osobní údaje pro účely technického řízení, pro zasílání komerčních sdělení nebo pro zpracování Vašich požadavků pouze v míře nezbytné v každém jednotlivém případě.


4. Datové zpracování
MEP využívá externích poskytovatelů služeb, konkrétně jmenovaných zpracovatelů dat, odpovědných za hostování dat. MEP pečlivě vybral tyto poskytovatele služeb a podrobil je pravidelným kontrolám, zejména pokud jde o správné zpracování a bezpečnost údajů, které uchovávají. Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a musí dodržovat platné zákony.


5. Rozsah oběhu dat
Vaše osobní údaje mohou být sdělovány soudním orgánům a policejním sborům pouze v případech, kdy to vyžaduje zákon a obhajoba společnosti u soudu, je-li to nezbytně nutné, přičemž v žádném případě nebudou zveřejněny.


6. Období uchovávání údajů
Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou tedy uchovávány po celou dobu vyžadovanou zákonem.


7. Použití nástrojů statistické analýzy
7.1 MEP provádí pro internetové stránky měření týkající se přístupu pomocí nástrojů webové analýzy, jako je Google Analytics.
7.2 Při výběru analytických nástrojů dbáme na to, aby byla data shromažďována výhradně v anonymizované podobě, abychom se vyhnuli jakémukoli spojení s uživatelem. To je hlavně zaručeno anonymizací IP adres. Pro tato měření se používají cookies, které vám umožňují analyzovat použití webových stránek. To umožňuje zlepšit kvalitu dat. Přístup k anonymizovaným údajům je povolen pouze oprávněným osobám.
7.3 Pokud si nepřejete, aby se cookies používaly pro statistickou analýzu Vašich návštěv, postupujte podle pokynů na stránce Zásady cookies:

www.mepgroup.com/en/cookies_policy


8. Reklama
Souhlas a odvolání osobních údajů, které nám poskytnete, budeme používat k zasílání informací o našich produktech a službách, pokud jste výslovně dali souhlas s použitím osobních údajů pro reklamní účely. Pokud jste nám dali souhlas k použití pro reklamní účely, ale již nechcete dostávat propagační sdělení , můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaše data budou smazána nebo zablokována. Rozumí se, že aktualizace údajů může trvat až 48 hodin po zrušení. Během tohoto období je proto možné získat od MEP marketingovou
komunikaci.

9. Použití externích odkazů
Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky
třetích stran, které nejsou propojeny s naší společností. Jakmile
uživatel klikne na jeden z těchto odkazů, již nemůžeme jakýmkoli způsobem
kontrolovat shromažďování, zpracování a použití osobních údajů, případně
přenášených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako je adresa) IP nebo
URL stránky, na které je odkaz umístěn), protože chování třetích stran je samozřejmě
mimo naši kontrolu. MEP nepřebírá žádnou odpovědnost za zpracování těchto osobních údajů
třetími stranami.

10. Zabezpečení
10.1
Naši zaměstnanci a servisní společnosti pověřené společností MEP jsou povinni
zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení evropských právních předpisů o
ochraně údajů.
10.2 MEP používá veškerá technická a organizační opatření podle
evropských právních předpisů o ochraně údajů, aby zajistil údaje, které
spravujeme, před manipulací, ztrátou, zničením, přístupem neoprávněných osob
nebo neoprávněným zveřejněním. Naše
bezpečnostní opatření jsou neustále aktualizována a udržují krok s
technologickým vývojem.

11. Práva zúčastněné strany
11.1 Uživatel má právo přístupu ke svým uloženým osobním údajům a požádat o jejich opravu prostřednictvím odkazů uvedených v následujícím bodě
11.2 Můžete také odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů.
11.3 K vymazání osobních údajů dochází, je-li odvolán souhlas s jejich ukládáním, pokud znalost osobních údajů již není pro splnění sledovaného účelu nezbytná nebo pokud není jejich uchovávání z jiných důvodů dovoleno a vyžadováno zákonem.
11.4 Z tohoto ustanovení jsou vyloučeny údaje nezbytné pro účely fakturace a účetnictví nebo které musí být uchovávány z důvodů stanovených zákonem. Pokud přístup není nutný, jsou tato data také blokována. Rovněž jsou uznána všechna práva uvedená v článku č. 15 a následujících nařízeních EU 679/2016. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete napsat na následující e-mailovou adresu:

Pokud při zpracování vašich osobních údajů zjistíte porušení zákona, můžete podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu. Dle článku 77
nařízení EU 679/2016 je Garant za ochranu osobních údajů oprávněn znát stížnost. Možnost
odvolání u příslušného soudního orgánu však zůstává nedotčena.

2. Majitel
Vlastník zpracovávající osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady
ochrany osobních údajů, je
M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici - S.P.A. se sídlem na Via Leonardo Da Vinci 20, 33010 Reana del Rojale UD, tel. +39
0432 851455