Home > Products > SÍŤ

SÍŤ

Vyrábějí elektricky svařované síťové panely různých velikostí, a to buď z prutů ve svitcích tažených za studena nebo válcovaných za tepla, nebo z tyčí předem nařezaných na míru.

Step Weld

MRSA

P - C Weld / TwinWeld

Combi Weld / Twin

MRV

Simplex Weld