Maszyny UżYwane Z Certyfikatem I Z Gwarancją

Maszyny Używane z gwarancją MEP to program dotyczący maszyn używanych z certyfikatem Grupy MEP. Każdy model został poddany surowym kontrolom, przeprowadzanym przez techników – specjalistów, upoważnionych do weryfikacji stanu zużycia urządzenia i do zaproponowania go potencjalnemu nabywcy jako “maszyny używanej najlepszej jakości”.
Wszystkie produkty występujące w katalogu maszyn używanych to owoce bardzo dokładnej selekcji i kontroli.
Przed przywróceniem na rynek, przechodzą proces dokładnych przeglądów dokonywanych przez techników – ekspertów MEP z użyciem oryginalnych części zamiennych MEP, a następnie zostają poddane ocenie i są opatrywane kartą techniczną, zaświadczającą o każdej przeprowadzonej interwencji, koniecznej dla ich odnowienia.
To kolejny przykład solidności.

More information on guaranteed pre owned

REQUEST USED
OFFER USED
loading
Request sent successfully!

Invalid Captcha!